„Kiedy piszemy utwory czujemy, że łapiemy Pana Boga za nogi” – wywiad z Henry David’s GUN