Hoszpital i Lord & The Liar na wspólnym koncercie w Poznaniu